Foder

Du kan altid henvende dig til Avlsudvalgsbestyrelsen for den gederace du har, da racerne fodres lidt forskelligt afhængig af deres egenskaber.

Her følger lidt grundprincipper, der gælder for alle racer.

Geden er drøvtygger og opretholder kropstemperaturen via den bakterielle nedbrydning af fibre i vommen. Derfor er strukturfoder afgørende for gedens trivsel og velbefindende, hvilket i praksis betyder, at der altid skal være halm til rådighed. Halmen gives i høhække, da geder nødigt æder fra underlaget. Vårbyghalm er at foretrække og det kan altså ikke undværes i gedens foderplan. Grene, kviste og blade fra frugttræer samt hele juletræer er også godt strukturfoder.

Hø og wrap er gode foderemner til gederne og de er som regel vældig glade for det.

Endelig skal gederne tildeles kraftfoder i forhold til deres størrelse og produktion i øvrigt. Kraftfoder er proteinrigt foder, der kan købes som fuldfoder eller som tilskudsfoder, hvor der skal blandes hel byg i. Der findes kraftfoder til geder på markedet, men kraftfoder til kvæg kan udmærket bruges. I det hele taget kan man i forhold til foder, tænke på geden som en lille ko. Geder adskiller sig fra får, da geder skal have kobber, hvilket får ikke tåler. Dette gør fårefoder uegnet til geder.

En voksen ged skal bruge omkring 0,75 FoderEnhed (FE) i døgnet til sit eget vedligehold og velbefindende. Hvis geden er i sidste del af drægtigheden eller giver mælk til kid eller avler, behøver den mere foder.

Det er en god idè, at give gederne en sliksten og fri adgang til mineraler, som de æder efter behov. Igen gælder det, at der findes særlige gedeprodukter, men kvægprodukter kan anvendes.

Dyrene skal altid have rent vand i rene spande. De drikker ikke vandet, hvis der er smuttet en “gajol” i spanden.