Standard

Racebeskrivelse for Dansk Landrace.

Kropsbygning: Den danske landraceged er en middel stor til stor malkeged. Geden vejer 50-60 kg, og bukken vejer 70-90 kg når dyrene er udvoksede i 4 års alderen. Skulderhøjden er (målt med målebånd) for geder 75-80 cm, og for bukke er den 85-95 cm. Krydshøjden er for geder magen til skulderhøjden, eller lidt højere. Hos bukke er skulderhøjden den største. Ryglængden, målt fra første ryghvirvel til halerod, er som skulderhøjden eller længere. Bryst­målet, målt bag albuen, er minimum 10% større end skulderhøjden.

Landracegeden er knoglekraftig og stærkt bygget, men aldrig grov. Geden er meget feminin og bukken meget maskulin. Lemmerne er moderat vinklede i alle led, med skrå skulder og lidt hældende kryds, lige og parallelle forben og parallelle bagben med velvinklede haser. Klovene er fremadrettede med stærke fjedrende koder.

Den danske landraceged er som regel hornet, men kullede individer forekommer også. Hornenes form er bagoverbuede med let udaddrejede spidser. Hos bukkene er hornene meget kraftige. Hovedet er stærkt bygget men virker ikke groft. Profilen er med lige eller let konkav næseryg. Ørene bæres højt på hovedet og er forholdsvis korte. Halstitter forekommer almindeligt. Yveret er stort og produktivt. Da mælkekirtlerne oftest er noget løst ophæftede fortil, og mælkecisternerne er meget rummelige, syner yveret noget hængende. Et meget hængende yver er en fejl.

Hårlaget er halvkort til halvlangt med tydelig dobbelt pels bestående af dækhår og underuld (cashmere), der fældes om sommeren. Begge køn har hageskæg. Bukken er ofte en del mere langhåret end geden. Ovenstående pelsfarver har været almindelige i dette århundrede (mundtlige beretninger) og renavles i dag:

Standard for voksen ged – buk.

Type:
Stærk og robust. Dyb og rummelig malketype.
Middelstor med langstrakt krop og velstillet med gode vinkler og stærke lemmer.
Helhedsindtrykket er harmonisk.

Størrelse:

Skulderhøjde: Ged: min. 70 stang. Buk: min 80 stang.
Krydshøjde: Ged: min 70 cm. Buk min 80 cm. Krydshøjden må ikke være større end skulderhøjden.

 

Ryglængde: Som skulderhøjde, gerne mere.
Brystomfang: Mindst 10% større end skulderhøjden, gerne mere.

Ikke ønskeligt: Lille skulderhøjde, overbygget, kort ryglængde, lille, smalt, svævert  brystomfang.

Hoved:
Ged: Feminint og harmonisk. Godt bid. Hornet eller uhornet.
Buk: Maskulint og harmonisk ofte med kraftig skægvægst. Godt bid. Hornet eller uhornet.

Hals:
Ged: Lige, lang hals med jævn overgang til skulder og brystkasse.
Buk: Muskuløs og kraftig med jævn overgang til skulder og brystkasse.

Ikke ønskeligt: Hoved ged: for groft/stort, overbid/underbid. Buk: Feminint hoved. Overbid/underbid.
Hals: Svanehals, lavt ansat, Kort.

Krop:
Kroppen er rummelig og dyb. Der er harmoni i forholdet mellem krop og ben.

Ribben: 
Brede, flade og hvælvede. Sidder med god afstand – dybde og bredde, der bliver større mod   bagkroppen – god plads til hjerte og lunger.

Ryg: 
Stærk, bred og tydelig markeret.

Kryds: 
Bredt og fladt – med en ”taghældning” på max 20grader.
Langt og lige. Max hældning på 45 grader.
Ikke ønskeligt: For snæver og uharmonisk, snæver brystkasse, for kort brystben, hulbrystet. Kort ryg, svajryg, karpelænd, karperyg, stejlt kryds – hældning på over 45 gr. Tagkryds, kryds spidst, smalt.

Lemmer:
Forben, skulder
Parallelt stillet,stærke,bredt afsatte, smidige koder. Skuldrene er flade,

Forknæ,kode,klov:
Med god bevægelighed og velhæftede til rygkammen.
Bredt stillet – med god afstand, der giver plads til en rummelig brystkasse.
Når dyret går,sættes sporet tæt op ad samme linie.
Velvinklede – skulder, albue, forknæ,kode. Velformede klove.
Bagben, lår: Stærke, parallelt stillet med stærke smidige koder. Lårene er lige eller let hvælvede.
Has,kode,klov: Bredt stillet hos geden med god plads til et rummeligt yver.
Velvinklede – hofte, knæ, has, kode. Velformede klove.

Ikke ønskeligt: Forben: smalt stillede, løst hæftede skuldre, udaddrejede fra knæ/skulder til klov. Vingede/stramme albuer, meget spredte klove, bløde koder
Bagben: Smalt stillede, rette/krogede vinkler.Indaddrejede haser, udaddrejede fra has til klov, meget spredte klove, bløde koder.

Muskelfylde 
Lille til middel muskelfylde.

Yver
Rummeligt og produktivt – solidt ophæftet og især højt og bredt bagtil. Ensartede yverhalvdele.

Yvervæv:
Smidigt og blødt.

Patter:
Velskabte, ens, cylinderformede. Medium størrelse.

Ikke ønskeligt: Løst ophæftet fortil/bagtil/i siderne. Uens yverhalvdele. Arvæv, knuder, dobbelt kanal i patter, dobbeltpatter, bipatter.

Testikler:
Store ,veludviklede, faste.

Patter:
Velskabte, af og til med mælk.

Ikke ønskeligt:Uens. Kryptocide (en eller ingen sten i pungen), patter med dobbeltkanal, dobbeltpatter, bipatter.

Temperament:
Livligt.

Ikke ønskeligt: Agressivt

Farve og tegning: 
Findes i syv farvevarianter. Se senere.

Hårlag:
Hårlagets længde spænder fra kort til langt, fint til groft og glansfuldt. Bukke er ofte langhårede. Danner tæt underuld i vintertiden.

Beskrivelse af farvevarianter

Sort vildfarvet landrace
Sort med hvide vildstriber o hoved og på underben. Hvid bug og agterspejl. Ofte med hvide kind – og halspletter. Anlæg for bleget farve forekommer (alt sort på dyret er brunt)

Ikke ønskeligt: Hvide stikkelhår, stjerne, hvide pletter i øvrigt, manglende vildaftegn. Obs. Vildaftegn i hovedet på bukken må gerne være udviskede.

Vildfarvet landrace
Vildfarvet – det enkelte hår har forskellige farvebånd fra rod til spids – med hvide vildstriber i hoved og på underben. Hvid bug og agterspejl. Ofte med sort halskrave og sort stribe langs overgangen til den hvide bug – sort ål. Bukken er gennemgående mere sort og grå end geden. Findes i varianter fra lys sandfarvet til mørk brun. Anlæg for bleget farve forekommer
(alt sort på dyret er brunt)

Ikke ønskeligt: Stjerne,hvide pletter i øvrigt manglende vildaftegn. Obs. Vildaftegn i hovedet hos bukken må gerne være udviskede.

Hvid landrace
Hvid. Ofte med let pigmentering af snude, øjenomgivelser, klove og horn. Ses med ”skygger” af vildtegn.
Kroppen ( huden) ,må gerne have sorte pletter ( pigment)

Ikke ønskeligt: Farvede hår.

Broget landrace
Sort, brun eller blå med velformede, afgrænsede og afrundede hvide pletter.

Ikke ønskeligt:For få eller for mange hvide pletter. Udflydende pletter – skimlet. Vildaftegn i hoved og på ben.

Hartzfarvet landrace
Sandfarvet til mørk brun eller rødbrun med sorte aftegn i hoved og på underben. Sort bug og agterspejl. Ofte med sort halskrave – sort ål. Der enkelte hår kan – som hos vildfarvet – have forskellige farvebånd fra rod til spids. Anlæg for bleget farve forekommer
(alt sort på dyret er brunt).

Ikke ønskeligt: Hvide aftegn. Hvide pletter i øvrigt.

Sort landrace:
Sort overalt. Anlæg for bleget farve forekommer (alt sort på dyret er brunt)

Ikke ønskeligt: Hvide aftegn. Stikkelhår

Blå landrace:
Jævnt sortskimlet over hele kroppen – med eller uden vild- eller hartzaftegn.

Ikke ønskeligt: Hvide pletter.