Beskrivelse

Dansk Landraceged

Lige siden den tidlige bondestenalder for ca. 6.000 år siden har Den Danske Landraceged været værdsat for sin mælk, sit kød, horn og skind. Og for sit venlige og meget sociale temperament.

Den Danske Landraceged trives rigtig godt i vores tempererede klima. Det er en robust og sund malkeged. Den har lette læmninger, stærke kid og gode moderegenskaber.

Geden vejer 50-60 kg, og bukken vejer 70-90 kg, når dyrene er udvoksede i 4 års alderen. Landracegeden er knoglekraftig og stærkt bygget, men aldrig grov. Geden er meget feminin og bukken meget maskulin.

Der findes syv farvevarianter: sort vildfarvet, vildfarvet, hvid, broget, harzfarvet, sort og blå.

I 1980-erne var Den Danske Landraceged næstet forsvundet. Kun takket være en gruppe avleres idealistiske arbejde, lykkes det at opspore og redde et antal typiske geder, som dannede stammen for mange af de dyr vi har i dag. Desværre er landracegeden stadig stærkt truet, og er på den internationale liste over truede danske husdyrracer. 

Langt de fleste private avlere har kun enkelte dyr som hobby. Men landracegeden har også sin berettigelse i kommercielle malkebesætninger, hvor de har en meget anerkendt osteproduktion på mælken fra deres landracegeder, fx Lykkelund Gedemejeri på Bornholm.  Mælkens kvalitet svarer til jerseymælk. Racen giver 1/2-3 l om dagen.

Både små som store besætninger bidrager i princippet lige meget til bevaringen af Den Danske Landraceged. Der gives EU tilskud til avlere, som har fået rene landrace kid.

Hold landracegeder, hvis du vil være selvforsynende med mælk til husholdningen, eller blot har interesse for at deltage i bevaringen af denne levende danske kulturarv.

033 Den yngre blå ged, med to af sine kid, som viser de forskellige blå farvenuancer (Theas)

.