Standard

DANSK NUBISK GED – RACESTANDARD 2008  

Udseende og type
Den danske nubiske ged er en middelstor, rummelig kødged af lettere race med afrundet muskelfylde overalt. En elegant og harmonisk ged med et roligt og tillidsfuldt temperament. Den nubiske ged er et dyr med symmetri, en stærk og livskraftig udstråling og god type. For gedens vedkommende skal udstrålingen være stærk feminin, hos bukke stærkt maskulin.
Eksteriør, der er typiske for andre racer, er uønsket

Størrelse
En, elegant, rummelig og harmonisk ged med afrundet muskelfylde overalt. Knoglebygningen er middel.
God højde med stangmål på mindst 80 cm for bukken og mindst 70 cm på geden. Målet skal være nået senest i 4-års alderen.

Hoved:
Elegant holdning. Et smukt, harmonisk og kileformet hoved med et roligt udtryk, lige til konveks næseryg, vide næsebor og korrekt modstillede kæber og bid. Op til 4 tands-alderen skal biddet være korrekt, ved 6 tænder (ca. 3 år) og ældre dyr må der være et max. 6 mm over-/underbid. Blivende tænder skal have en korrekt placering.

Ørerne er lavt ansatte og hænger langs hovedets sider. Øreroden er rørformet, øreflappen er flad og bred og kan have svaj, Ørerne skal hos voksne dyr mindst nå mundvigen. Horn findes i flere variationer, farven skal være så mørk som muligt. God hornafstand ved rod. Øjnene skal være brune.

Ikke ønskeligt: For bredt og for kort hoved. For tætsiddende horn, landracehorn. Korte ører, flapører, manglende ørerod, ører der er foldede på langs. Hageskæg hos geden. Hornløshed. Konkav næseryg. Fejlbid

Diskvalificerende fejl: Større over-/underbid og blå øjne.

Hals og forpart
En hals af passende længde og kødfylde. Brystbenet skal være bredt med en dyb bringe. Skuldrene afrundede i harmoni med kroppen og velhæftede til rygkammen. Rygkammen skal være så bred og udfyldt som muligt – høje torntappe kan forekomme.
Forben: Velplacerede, stærke og lange i proportion med dybden og længden af kroppen.

Ikke ønskeligt: For tynd hals, for kort hals, for lav ansat hals og svanehals. Manglende brystdybde og bredde, kalveknæ, hjulben, løse skuldre, vingede/stramme albuer, svage koder, klove der drejer ind- eller udad, snæver benstilling, spredte klove.

Medfødte deforme klove, helt lyse klove.

Krop
Kroppen er lang, dyb og med moderat bredde. Ribbenene er kødfulde, har et godt udspring og danner en hvælvet ribbensbue. Lænden skal være kødfuld. Ryggen skal være lang, bred og kødfyldt. Overlinien lige.

Ikke ønskeligt: En for cylindrisk krop. Svajryg, karperyg/-lænd, for kort eller smal ryg, sammenkneben bag skuldrene, for flad ribbensbue.

Bagfjerding
Et langt bredt afrundet kryds, med en max hældning på 30 grader. Taghældning så lille som muligt – højst 20 grader. Lange køller med god kødfylde både på yder- og inderlår.

Bagben: Stærke, høje, velformede, velvinklede og velplacerede, med smidige, stærke koder og velformede klove, som skal være så mørke som muligt. Benene bør have en lige parallel linie fra hofter til koder – set bagfra.

Ikke ønskeligt: Kryds med hældning over 30 grader, for kort eller smalt kryds. Manglende kødfylde på kryds og lår.
Hjulben, ud- eller indaddrejede haser, svage koder, klove der drejer ind- eller udad, for krogede eller retvinklede ben, snæver benstilling. Spredte klove. Medfødte deforme klove, helt lyse klove.

Diskvalificerende fejl: Kryds med taghældning over 20 grader

Kønsorganer og yver

Ged:
Velformet, godt ophæftet kugleyver med 2 patter. Yveret skal kunne trække sig tilbage efter laktationen. Rigelig mælk til 2 kid.

Buk:
To temmelig store velformede, sunde og ensartede testikler i en pung, der ikke må have mere end 5 cm split. Skal være godt ophæftet. 2 patter.

Ikke ønskeligt :
Hos ged: Pattefejl. Løst ophæftet yver. Landraceyver. Skader i yvervæv.
Hos buk. For små testikler, splitpung over 5 cm. For løs ophæftning af pung.

Diskvalificerende fejl:
Hos Ged: Klumppatter
Hos Buk: Mere end 2 patter og kun en eller manglende testikler.

Skind og hårlag
Pelsen er blød, kort og glat. Om vinteren dannes underuld. Bukke kan have grovere pels og må have manke og skæg.
Der foretrækkes fuld pigmenteret skind

Ikke ønskeligt: Ruhåret pels, lange hår i pelsen på kroppen, skæg hos geder. Mindre end 75% pigmentering.
Diskvalificerende fejl: Totalt manglende pigmentering

Farver
Alle farver og aftegninger er tilladt. (undtagen helt hvid)
Specielt for dansk nubisk: Aftegningen er sort maske, sort ål ned ad nakken, der breder sig som et dækken om hals og skulder, sort ål ned ad ryggen.
Den skimlede og specielt brogede pels er også særlig for nubiske geder

Diskvalificerende fejl: Helt hvide dyr og Boeraftegning

Avlsmål og karakteristik for Danske Nubiske geder  

Avlsmål:
Lette læmninger uden hjælp
Godt moderinstinkt
2 kid pr læmning efter 2 år
Kid 2 mdr gns 16 kg.
4 mdr gns.25 kg.
Godt ophæftet yver.
Kødfyldt ryg, kryds, køller
God hornafstand
Høj sygdomsresistens
Højde 75cm stangmål

Karakteristik:
Geden skal være elegant og feminin
God muskelfylde overalt
Pelsen må have alle farver undtagen hvid
Fuldt pigmenteret skind på hårløse områder
Lige til konveks næseryg og hængeører
Temperament:Livlig og omgængelig, med opmærksomt blik

Bukken skal være maskulin
Højde 85 cm stangmål

Se i øvrigt ovenfor.

I øvrigt opfylde kravene i standardbeskrivelse for Dansk nubisk ged, med henblik på en forædlet race, hvor Danmarks rettigheder for racens karakteristiske udseende og racen som lettere kødtype anerkendes.

Racen er udviklet som en let kødrace i Danmark siden 1992

Racestandard revideres i takt med opnået resultat i foreningens avls- og forbedringsprogram.