Beskrivelse

Boerged

Boergeden er i 1993 importeret til Danmark via New Zealand fra Sydafrika. Den regnes for en af verdens bedste kødproducenter blandt de små drøvtyggere og er den blandt gederne med den bedste slagtekrop.

Boergeden er et stort men meget roligt og godmodigt dyr. Boergeden udviser et godt temperament, som gør geden egnet og meget populær blandt familier med børn.

Boergeden er en mellemstor, tung kødged. Den har et ædelt hoved, runde bagudbøjede horn, en løs, smidig og foldet hud (specielt hos bukke) og de forskellige kropsdele er godt kødsatte og i perfekt balance. Geden skal være feminin, kileformet (set fra siden) med tyngde mod bagkroppen. Bukken, derimod, fremtræder tungere i hoved, hals og forpart.

Den forædlede Boerged er et dyr med symmetri, en stærk og livskraftig udstråling. For gedens vedkommende skal udstrålingen være stærkt feminin, hos bukke stærkt maskulin. Farve: Den findes som den Forædlede Boerged (hvid med rødt/brunt hoved) samt Fuldfarvet (rød/brun).

Boergeden får ofte tvillinger, er gode mødre og læmmer uden hjælp.


IMG_0531