Standard

Avlsmål og standard for mohairgeder i Danmark
Pr. 1/1-2020

Helhedsindtryk
Når man vurderer bygningen og den generelle fremtoning af en mohairged, skal man kigge efter veludviklet ramme, som har rektangulær udseende med en rank ryg. Kroppen skal være dyb med en stor brystkasse og et stort omfang. Den store ramme har et større pelsareal og har af den grund mulighed for at udvikle mere fiber. De større dyr har generelt højere frugtbarhed og skulle, hvis det er gimmere, lettere føde kid.

Kropsbygning
For at dyret kan fungere normalt, skal kroppen være dyb og bred med en god længde. Der skal være plads til lunger, hjerte og fordøjelsesorganer. Ved drægtighed skal der også være god plads til fostrene. Da det meste og det bedste mohair sidder på siderne af dyret, er det vigtigt med en lang dyb krop.

Vægtninger:               2 mdr.   4 mdr.   6 mdr.   12 mdr.   18 mdr.
BUKKE
Lav                              10           15            20             30              40
Høj                              15           20            25             35               50

GEDER
Lav                                8           12           18             25               30
Høj                              12           17           24             30               40

Ovenstående vægte er vægt inklusive hamvægt og i god foderstand.

Klove og koder
Klovene skal være parvis lige store, samlede og med god bredde.

Lemmer
Lemmerne ønskes finknoglede, parallelt stillede. Både forlemmer og baglemmer med moderat hasebøjning og med en kodevinkel, der svarer til hasevinklen.

Overlinie
Ryggen skal være lige med jævn overgang fra hals til skulder. Krydset skal være rimeligt bredt og danne en lige linie med ryggen.

Bryst
Brystet skal have god bredde og dybde med parallelle over- og underlinier.

Hoved
Hovedet skal være pænt formet med fortænderne på tandpladen. Hovedet skal være dækket med mohair af en god kvalitet, og forsiden af hovedet med korte fine hår uden pletter med sorte hår. På hornene på en 18 måneders buk skal der ved basis være en indbyrdes afstand på mindst 25 mm. Hornene på en ged skal bøje bagover og helst udefter, men i hvert tilfælde på en sådan måde, at de ikke generer hovedet eller halsen.

Ørene skal være længe, bløde og hængende – dækket med fine og bløde hår, der ikke kan nulres af (tegn på kemp).

Kønsorganer
Bukkenes kønsorganer skal være veludviklede med 2 lige store velformede testikler. Pungen tilstræ-bes udelt.

Gederne skal have 2 velformede patter, med et lille velophængt yver. Gederne skal kunne producere mælk til 2 kid.

Der må ikke være noget unormalt ved de ydre kønsorganer.

Mohairvurdering
Man må huske på, at mohairgeder først og fremmest holdes som husdyr pga. mohairproduktionen, så økonomien i denne form for landbrug er overvejende afhængig af såvel mængden som kvaliteten af den producerede mohair.

Finhed
Hammens finhed prioriteres højt i mohairens egenskaber. Fibertykkelse ved 1. og 2. klip under 28 my. 3. klip, bukke, under 30 my og gimmere 29 my. Fiberdiameteren påvirkes af foderniveau.

Tæthed
En løs, åben ham indikerer en manglende tæthed og er ikke ønskelig. En manglende længde på hammen kombineret med en stor tæthed er en alvorlig fejl for en mohairged.

Hammen skal være netop lige så tæt, at den ikke mister sine definerede stabler.

Kemp og medulation
Kemp og medulerede hår er uønskede i mohairen.

Ensartethed
Det idelle er, at mohairen er ens af længde samt stil og karakter på hele dyret fra hoved til halespids – endog på bugen. Tilmed skal fibrene i hver lok være lige lange.

Glans
Mohairen skal være glansfuld og ikke kridtagtig.

Stil og karakter
Der skal være både stil og karakter i definerede stabler.

Vækst
Væksten skal være stor, ca. 2½ cm pr. måned.

                                                                 Mohairvægt

                                                        1. klip                            3. klip
                                                        6 mdr.                          18 mdr.
BUK
Lav                                                    1,0                                   2,0
Høj                                                     1,8                                   2,8

GEDER
Lav                                                     0,8                                   1,5
Høj                                                      1,5                                   2,2