Standard

                                   

Avlsmål og standard for mohairgeder i Danmark

Pr. April 2015

Helhedsindtryk
Når man vurderer bygningen og den generelle fremtoning af en mohairged, skal man kigge efter veludviklet ramme, som har firkantet udseende med en rank ryg. Kroppen skal være dyb med en stor brystkasse og et stort omfang. Den store ramme har et større pelsareal og har af den grund mulighed for at udvikle mere fiber. De større dyr har generelt højere frugtbarhed og skulle, hvis det er gimmere, lettere føde kid.

Kropsbygning – Vægter 40 % i den samlede vurdering
For at dyret kan fungere normalt, skal kroppen være dyb og bred med en god længde. Der skal være plads til lunger, hjerte og fordøjelsesorganer. Ved drægtighed skal der også være god plads til fostrene. Da det meste og det bedste mohair sidder på siderne af dyret, er det vigtigt med en lang dyb krop.

                 2 mdr.      4 mdr.       6 mdr.       12 mdr.         18 mdr

BUKKE                                                                                                                                

Lav              10               15               20               30                 40

Høj              15               20               25               35                 50

GEDER                                                                                                                                

Lav               8                12               18               25                 30

Høj              12               17               24               30                 40

Ovenstående vægte er vægt inklusive hamvægt og i god foderstand

Klove
Klovene skal være parvis lige store, samlede og med god bredde.

Lemmer
Lemmerne ønskes finknoglede. Forbenene skal være stærke og lige. Set bagfra skal baglemmerne være parallelt stillede. Set fra siden skal baglemmerne have en moderat hasebøjning med en kodevinkel, der svarer til hasevinklen. Kodevinklen skal være lidt stejl.

Overlinie
Ryglinien skal være lige med jævn overgang til krydset. Krydset skal være rimeligt bredt og have en hældning på max 30 %.

Bryst
Brystet skal have god bredde og dybde med parallelle over- og underlinier
.

Hoved
Hovedet skal være pænt formet med fortænderne på tandpladen. Hovedet skal være dækket med mohair af en god kvalitet, og forsiden af hovedet med korte fine hår uden pletter med sorte hår. På hornene på en 18 måneders buk skal der ved basis være en indbyrdes afstand på mindst 25 mm. Hornene på en ged skal bøje bagover og helst udefter, men i hvert tilfælde på en sådan måde, at de ikke generer hovedet eller halsen.
Ørene skal være lange, bløde og hængende – dækket med fine og bløde hår, der ikke kan nulres af (tegn på kemp).
Fejl:  Over- eller underbid på mere end 2 mm.


Kønsorganer
Bukkenes kønsorganer skal være veludviklede med 2 lige store velformede testikler. 1/3 splitpung er tilladt.
Gederne skal have 2 velformede patter, med et lille velophængt yver. Gederne skal kunne producere mælk til 2 kid.

Mohairvurdering Vægter 60 % i den samlede vurdering
Man må huske på, at mohairgeder først og fremmest holdes som husdyr pga. mohairproduktionen, så økonomien i denne form for landbrug er overvejende afhængig af såvel mængden som kvaliteten af den producerede mohair. Mohairgeden bør være dækket af mohair fra hovedet til halespidsen og ned ad benene.

Finhed
Hammens finhed prioriteres højt i mohairens egenskaber. Fibertykkelse ved 1. og 2. klip: under 28 My. 3. klip: bukke, under 30 My og gimmere 29 My.

Tæthed
En løs, åben ham indikerer en manglende tæthed og er ikke ønskelig.  Hammen skal være lige netop så tæt, at den ikke mister sine definerede stabler.


Kemp og medulation
Kemp (korte stride hår, der kan knækkes) og medulerede hår (hule fibre af varierende tykkelse) er uønskede i mohairen.

Glans
Mohairen skal være glansfuld og ikke kridtagtig.

Lanolin

Lidt lanolin i hammen er ønskelig. Hammen skal virke let fedtet.

Ensartethed
Det ideelle er, at mohairen er ens af længde samt stil (Krøller) og karakter (bølgetæthed) på hele dyret fra hoved til halespids – endog på bugen. Tilmed skal fibrene i hver lok være lige lange.

Stil og karakter
Der skal være både stil og karakter i definerede stabler.

Vækst
Væksten skal være stor, ca. 2½ cm pr. måned.

Mohairvægt

                                  1. klip             3. klip

                                  6 mdr.            18 mdr.

BUK

Lav                             1,0                   2,0

Høj                             1,8                   2,8

GED

Lav                             0,8                   1,5

Høj                             1,5                   2,2