Hvad er DGU

 Dansk Gede Union (DGU) – hvad er det og hvad opnår du som medlem?

DGU er en landsdækkende forening for gedeavlere og gedeinteresserede.

DGU består af en bestyrelse og ni avlsudvalg (et for hver gederace).

DGU har den overordnede kontakt med relevante myndigheder.

DGU har avlsprogrammer for optimalt avlsarbejde. Avlsudvalgene udarbejder avlsprogrammer,
standarder, avlsmål og karakteristik.

DGU har dommere, lineærkåringsdommere samt uddannelse af dommerelever.

DGU bedømmer alle gederacer på landsdyrskuerne samt øvrige skuer.

DGU lineærkårer Boer, Dansk Nubisk, Mohair, Landrace, Anglo Nubisk og British Toggenburg.

DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, tips og ideer.

De specifikke ting, der angår den enkelte race varetages i Avlsudvalgene, hvor avlere af de enkelte racer
er repræsenteret.

Ønsker du kyndig vejledning så blive medlem af Dansk Gede Union. Uanset gederace kan du drage nytte af alle de fine medlemsgoder foreningen har, bl.a.

– tilbud om faglige kurser

– mulighed for avlsvejledning

– medlemsblad 4 gange årligt

– gratis annoncering af avlsdyr på foreningens hjemmeside www.goat-dgu.dk

– vejledning i udstilling på dyrskuer

– vejledning i almen røgt og pleje

Årskontigent er 450 kr. pr. husstand + 25 kr. pr Avlsudvalg man ønsker at være med i og have indflydelse på.