Dommergruppe

DGU’s dommere:

Henriette Olsen
Tlf.: 58850506 / 21708012
Mail: hela@os.dk

Peder Jensen
Tlf.: 59292145 / 21203145
Mail: pewijensen@gmail.com

Ane Thomassen
Tlf.: 74734608 / 21270853
Mail: anethomassen@icloud.com

Anny Bøg
Tlf.: 26132153
Mail: annyboeg@hotmail.com

Lotte Marborg
Tlf.:  40978797
Mail: lotte.marborg@gmail.com

Ann-Britt Holm Jensen
Tlf.: 98802720 /  61339107
Mail:
solpladsen@jensen.mail.dk

DGU’s dommersekretærer:

Internt i DGU:
Anny Bøg
Tlf: 26132153
Mail: annyboeg@hotmail.com

Externt (kontakt til dyrskuer o.l.):
Ane Thomassen
Tlf: 21270853 / 74734608
Mail: anethomassen@icloud.com

DGU’S dommerelever:
Camilla Næsholdt
Bente Gaarde Knudsen