Øremærker

Alle gedekid skal øremærkes med autoriserede øremærker inden de er 60 dage gamle. Det anbefales at gøre det, medens kiddene er ganske små – så er det overstået. Øremærkerne sættes i med en øremærketang og det er en rigtig god idé, at få en erfaren avler til at vise dig det.

Det er dyrets ejers ansvar at bestille og isætte øremærkerne. Hvis et dyr taber et øremærke, skal der straks bestilles og isættes et erstatningsmærke med samme information som det tabte øremærke.

Og hvad er det så, der står på øremærket? Der står et nummer, xxxxxx-xxxxx, hvor de første cifre er ejendommens CHR-nummer og de sidste cifre er et fortløbende nummer. Man kan således aflæse, hvor geden er født. Det første kid, der fødes på din ejendom, får nummer 00001 og så videre.

Øremærkerne bestilles via www.webdyr.dk eller ved henvendelse til CHR på 70155015.

Læs mere på https://chr.fvst.dk

oeremaerker