Maedi/Visna programmet

Her finder man det nye regelsæt om Maedi-Visna/CSE:
Ny regelsat_maedi_visna_cae_sundhedsprogram

Maedi-Visna/CAE Sundhedsprogrammet omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE.
Programmet blev indledt i 1979 og størsteparten af Danmarks fåre- og gedebesætninger deltager.

Formålet med sundhedsprogrammet er at bekæmpe og udrydde Maedi-visna/CAE i fåre- og gedebesætninger og forhindre smittespredning. Ligeledes at minimere risikoen for indslæbning og spredning af fåre- og gedesygdomme ved import. (regler for import af levende dyr, sæd og embryoner er omfattet af sundhedsprogrammet).

Programmet er landsdækkende og det er frivilligt at deltage i programmet.

DGU anbefaler enhver der holder eller ønsker at holde geder, uanset om det drejer sig om avl, produktion eller hobby, at deltage i sundhedsprogrammet. Det enkleste er at købe dyr fra en M3 besætning. Hvis man allerede har indkøbt utestede dyr, tager det dog “kun” 24 måneder og 3 x blodprøver før man er M3. Husk at indsende ejererklæring ved besætnings opstart og ved hver blodprøve. Link dertil på forsiden.

Husk at samkvem med dyr med lavere status ikke er tilladt, så mister man sin status.

Alle samlinger af dyr, det være sig udstillinger, skuer og lignende stiller krav om sundhedsstatus M3.

Status M1 & M2:
Betyder at besætning/dyr endnu ikke har opnået Maedi-visna/CAE fri status, men deltager i programmet og er på vej til at blive det.

Status M3:
Betyder at besætning/dyr er anerkendt som Maedi-visna/CAE fri.

Maedi-visna og CAE er dødelige sygdomme og forårsages af virus (lenti-virus). Sygdommene udvikler sig langsomt og selv om et dyr ser rask ud kan det godt være smittebærer.

Smitten kan overføres mellem får og geder.

Maedi skema