Hold af får og geder

 

Ny gældende vejledning:
Vejledning om mærkning og registrering i CHR af får og geder AHL (1)

 

 

Vejledning om HOLD AF FÅR OG GEDER
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)

Krav til dig som ejer får eller geder:
* Du skal have et CHR-/besætningsnummer.
   (kontakt CHR-afdelingen 7015 5015)
* Du skal sikre dig, at dine dyr er øremærkede
    (to godkendte gule øremærker)
* Du skal indberette, når du flytter dyr til og fra din besætning.
    (kan foretages gratis på webdyr.dk)
* Du skal printe et flytningsdokument, når du flytte dyr ud af 
   besætningen.
   (kan printes gratis på chr.fvst.dk)
* Du skal føre et besætningsregister.
    (ingen krav til form)
*. Du skal mindst en gang årligt, bekræfte eller ajourføre dine CHR- 
    oplysninger for hver dyreart på Landbrugsindberetning.dk     
    (Til log-on bruges NemID)
*  Du skal ophøre din besætning, når du ikke har dyr mere.
    (kontakt CHR-afdelingen 7015 5015)

Læs hele vejledningen her: